Ett levande museum

År 2002 bildades en arbetsgrupp inom Vretens Bygdegårdsförening med huvuduppgift att bevara sågen till eftervärlden. Föreningen har ett
sextiotal medlemmar och sågen som gemensam angelägenhet. Några år in på 2000-talet beslutade sig föreningen för att i samarbete med Wretens egendom gå vidare med restaureringsarbetet. Det hade då gått nästan 25 år från den stora renoveringen i början av 1980-talet och byggnaderna var återigen i behov av ommålning.

Från mitten av juni till slutet av september 2006 målades såghuset och maskinhuset om av ideella krafter från föreningen. Färg och annat material bekostades med ett byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen. Arbetet utfördes med stor noggrannhet, inte minst när det gällde de spröjsade fönstren.

Målet är att återstarta ångdriften
Målet är att återstarta ångdriften vid sågen och ett viktigt steg på vägen togs i slutet av 2016 då Wretens Egendom förvärvade en ångmaskin som tidigare ägts av Sveriges Ångbåtsförening och som förvarats på Forsviks bruk. Maskinen är av samma typ som den som en gång stod i maskinhuset på Wretens såg; En tvåcylindrig kompoundmaskin med en effekt på 30 hk. Den är tillverkad i Munktells fabriker 1905.

Sågdagen i augusti varje år har blivit lite av en hemvändardag i Vreten. Den brukar locka hundratals besökare från både när och fjärran.

Sågen drivs i dag med en så kallad elektrisk motorvagn från ASEA. Men tanken är att en nyinköpt ångmaskin från 1905 så småningom ska driva sågen med ångkraft igen.